Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Мога да изговарям и пиша правилно прилагателните имена. 2 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по БЕЛ за 2 клас - 7 страници 

Източници:

Димитрова, П. Книга за учителя по български език 2 клас, издателство „Просвета плюс“, София

Тема на урока: Мога да изговарям и пиша правилно прилагателните имена

Вид на урока: Урок за обобщаване на знанията

Цели на урока:

Образователни цели:

Да се затвърди понятието прилагателно име като част на речта.

Да се усъвършенства умението за разграничаване на прилагателното име от другите части на речта.

Възпитателни цели:

          Да се възпита самостоятелност при учениците.

Развиващи цели:

Да се затвърди умението за правилен изговор и правопис на прилагателните имена.

Методи на обучение:

 беседа;

самостоятелна работа;

текстови задачи;

диктовка;

творчески препис;

речеви ситуации.

 

Нагледни средства:

учебник;

учебна тетрадка;

илюстрации;

работни листове.

 

Ход на урока:..................