Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Мога да изговарям и пиша правилно съществителни имена. за 2 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект  по Български език за 2 клас - 7 страници 

 

Издателство: Просвета плюс, Учебник, страница 46-47

Тема:  Мога да изговарям и пиша правилно съществителни имена

Вид на урока: За нови знания

Цели:

  • Да се затвърди понятието съществително име като част на речта.
  • Да се усъвършенства умението за правилно писане на звучни съгласни звукове в краесловие.
  • Да се изгради умение за правилен изговор на съществителни, при които в множествено число изпада гласният – ъ или –а.

Очаквани резултати:

  • Познава съществителното име като част на речта.
  • Разграничава съществителни собствени и съществителни нарицателни имена .
  • Познава начини за правописна проверка на звучни съгласни в края на думата и пред беззвучни.
  • Изговаря правилно съществителни имена в единствено число, при които в множествено число изпада гласният –ъ или –а.

Ход на урока:...........