Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Мога да описвам животно. за 2 клас

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект: Комуникативоречеви умения на учениците от 2 клас - 11 страници /подробен план-конспект/

Издателство: Просвета плюс

Тема: „Мога да описвам животно”

Вид на урока: За нови знания

Цели на урока:

  • Изграждане на умения за описание на наблюдаван обект.
  • Формиране на умения за усъвършенстване на собствен текст.
  • Да се усъвършенства умението за уместна употреба на езикови средства според комуникативната ситуация.

Задачи:

  • Ученикът може да избира подходящи езикови средства, за да опише наблюдаваното животно в съчинението си.
  • Ученикът може да наблюдава и открива най-важните признаци в наблюдаваното животно.

Методи: Обяснение, беседа

Средства и материали: снимков материал, информация за делфините

 

Ход на урока:...............

Литература:

  1. Учебник по БЕЛ за 3 клас. Издателство „Просвета плюс“, София, 2018.
  2. Книга за учителя по БЕЛ за 3 клас. Издателство „Просвета плюс“, София, 2018.