Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Мога да пиша правилно прилагателни имена. за 4 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по български език за разширена подготовка - 7 страници 

Български език и литература – РП /разширена подготовка/

Издателство: Просвета плюс -  (Учебна тетрадка, с. 44 и 45)

Тема на урока: Мога да пиша правилно прилагателни имена

Тип на урока: За затвърдяване.

Цели на урока:

 • Да се затвърдят уменията за правопис на прилагателните имена.

Задачи:

 • Прави правописна проверка чрез сродни думи;
 • Пише правилно степенувани прилагателни имена;
 • Пише правилно прилагателни имена с двойно н (-нн-) в ж.р., ср.р. и мн.ч.
 • Разпознава подлога като главна част на изречението.

Методи:

 • Беседа;
 • Наблюдение;
 • Самостоятелна работа;
 • Работа с помагало за избираемите учебни часове;
 • Устна проверка.

Нагледни средства:

 • Помагало за избираемите учебни часове

Ход на урока:.....................