Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Мога да пренасям части от дума на нов ред. 2 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по Български език за 2 клас - 8 страници 

Издателство: Просвета - Голямото приключение 

Тема на урока: Мога да пренасям части от дума на нов ред

Вид на урока: Урок за нови знания

Цели:

Образователни цели:

 • Да се усъвършенстват уменията за пренасяне на част от думата на нов ред;
 • Да се усвоят начини за пренасяне на многосрични думи;

Възпитателни цели:

 • Да се възпита у учениците самостоятелност и старателност при изпълнение на задачите;
 • Възпитаване на умение за самоконтрол у учениците при изпълнение на индивидуално поставени задачи;

Развиващи задачи:

 • Развитие на концентрация и внимание у учениците;
 • Развитие на наблюдателност

Компетентности като очаквани резултати:

 • Пренася правилно многосрични думи;
 • Открива правописни особености на думи с : щ, ю, я, йо, ьо, дз, дж;

Методи:

 • Беседа
 • Обяснение
 • Наблюдение
 • Сравнение
 • Самостоятелна работа
 • Текстови задачи
 • Речеви ситуации

Нагледни средства:

 • Учебник
 • Работна тетрадка
 • Илюстрации
 • Работни листове

 

Ход на урока:..............

Творческа задача:...........