Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Мога да разпознавам въпросителни изречения. 2 клас

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по БЕЛ за 2 клас - 11 страници

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК | 2. клас | Просвета Плюс

Атори: П. Димитрова, М. Бончева, Н. Петрова

Тема на урока: Мога да разпознавам въпросителни изречения

Вид на урока: Урок за нови знания

Цели на урока:

Образователни цели:

 • Усвояване на учебното съдържание и автоматизиране на уменията за откриване и съставяне на разнообразни въпросителни изречения;
 • Пренос на знанията в нови учебни ситуации.
 • Формиране на умения за графически  правилно  оформяне  на  началото и края на въпросителното изречение,  откриване и преобразуване на въпросително изречение в текст с помощта на въпросите: Какво?, Къде?, Кога? Дали?, Ли?, Защо?

 

Възпитателни цели:

 • Формиране на   уменията   за   учене   и   самостоятелно   справяне   с поставените задачи;   
 • Формиране на положително отношение към учебния труд;

 

Развиващи цели:

 • Развитие на уменията за съставяне на въпросителни изречения в конкретна комуникативна ситуация
 • Развитие на творческото мислене, на уменията за сравнение, анализ и обобщение.

 

Методи на обучение:

 • беседа
 • наблюдение
 • сравнение
 • самостоятелна работа
 • езикови игри
 • творчески препис
 • речеви ситуации
 • самостоятелна конструктивна дейност
 • тестови задачи
 • групова работа

 

Нагледни средства:

 • учебник
 • учебна тетрадка
 • табло с илюстративен материал
 • работни листове

 

Нови понятия: въпросително изречение

 

Ход на урока:.....................