Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Мога да разпознавам въпросителни изречения. 2 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по БЕЛ за 2 клас - 9 страници 

Димитрова, П. и други, Български език за 2 клас

Издателство „Просвета Плюс“ София стр. 24 – 25

Приложение: сканирано копие на урочната статия от учебник

 

Тема на урока: Мога да разпознавам въпросителни изречения

Вид на урока: Урок за нови знания

Цели на урока:

 • да се формира понятието въпросително изречение;
 • знае различни начини за образуване на въпросителни изречения

Образователни задачи:

 • Формиране на умения за разпознаване на въпросителни изречения.
 • Формиране на умения за откриване на въпросителни изречения в текст

Възпитателни задачи:

 • Да се възпита у учениците старателност и самостоятелност.
 • Да се възпита умение за самоконтрол при индивидуално поставените за изпълнение езикови задачи.

Развиващи  задачи:

 • Да се усъвършенстват уменията за графически правилно оформяне на началото и края на въпросителното изречение

 

Методи на обучение:

 • беседа
 • наблюдение
 • сравнение
 • самостоятелна работа
 • езикови игри
 • анализ (фонемен, морфемен, синтактичен, лексикален)
 • творчески препис
 • речеви ситуации
 • редактиране
 • самостоятелна конструктивна дейност
 • тестови задачи
 • групова работа

 

Нагледни средства:

 • учебник
 • илюстрации
 • работни листове

 

Ход на урока:.........

Творческа задача:............