Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Мога да разпознавам подбудително изречение. 3 клас

Продажна цена Цена 6.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по БЕЛ за 3 клас - 4 страници 

Образователно направление: Български език– III клас – издателство „Просвета“

Тема: Мога да разпознавам подбудително изречение

Тип на урока:  Затвърдяване на знания

Цел на урока:

  • Да се затвърди понятието подбудително изречение.
  • Да се изгради умение за графически правилно оформяне на началото и края на подбудителното изречение.

Задачи: 

  • децата да различават по интонацията подбудителните изречения
  • децата да умеят да изговарят с подходяща интонация подбудителните изречения
  • да разпознават видовете изречения

Форми на работа: индивидуална, групова, фронтална

 

Ход на урока:.................