Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Мога да степенувам прилагателните имена. 3 клас

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План–конспект на урок по български език  за клас  + творческа задача - 11 страници 

Издателство: Просвета плюс“, страница 38-39, автор Пенка Димитрова

Тема: Мога да степенувам прилагателните имена

Вид на урока: Урок за нови знания

Цели на урока:

Образователни цели:

 • Да се затвърди понятието прилагателно име като част на речта.
 • Да се формира умението за степенуване на прилагателни имена.
 • Познаване значението на частиците за образуване на сравнителна и превъзходна степен на прилагателни имена.
 • Формиране на умения за правилно писане на степенувани прилагателни имена.

Възпитателни цели:

 • Да се възпита у учениците старателност и самостоятелност.

 

Развиващи цели:

 • Развитие на наблюдателността и абстрактното мислене, на уменията за сравнение, анализ и обобщение.
 • Развиване на вниманието и концентрацията при изпълнение на поставените задачи.

 

Методи на обучение:

 • беседа
 • наблюдение
 • сравнение
 • самостоятелна работа
 • тестови задачи

 

Нагледни средства:

 • учебник по български език изд.“Просвета плюс“, страница 38-39, автор Пенка Димитрова
 • учебна тетрадка
 • илюстрации
 • работни листове

 

Ход на урока:............