Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Мога да употребявам думи в пряко и в преносно значение. 3 клас

Продажна цена Цена 10.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по Български език за 3 клас - 5 страници 

Тема: Мога да употребявам думи в пряко и в преносно значение

Вид на урока: Урок за нови знания

Цели на урока:

-да се формира умение за ориентиране в прякото и преносното значение на думите в българския език

-да се затвърди умението за обясняване на лексикалното значение на думи от активния речник

Очаквани резултатаи:

-Определя  прякото и преносното значение на думата.

-Употребява думи в пряко и преносно значение.

-Подбира думи  в съответствие с конкретен езиков контекст и комуникативна ситуация.

Нови понятия:пряко значение,преносно значение.

 

Ход на урока:..................

 

Пенка Димитрова,Мария Бончева ,Невена Петрова  Български език за 3 клас издателство Просвета плюс стр.42-43.