Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: „Моето царство“ Звук и буква Ц, ц. 1 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по БЕЛ за 1 клас - 8 страници 

Издателство „Анубис“, страница - 87

Тема: „Моето царство“ Звук и буква Ц, ц

Вид на урока: Урок за затвърдяване на знания

Цели:

Образователни

 • затвърдяване и разширяване на знанията за звук и буква “ц” ;
 • формиране на умения на писане с буква “ц”.

Възпитателни цели

 • наблюдават сюжетни картини, описват видяното и откриват съответствия в текста
 • познават приказките по техните илюстрации илюстрациите
 • изграждане на умения за описване на приказки по илюстрации.
 • изгражда в ученика умение за правопис.

Развиващи

 • въображение
 • развитие на наблюдателност

Задачи:

 • Развиване на наблюдателността на учениците.
 • Формиране умение за писане под диктовка.
 • Овладяване на умения за пренасяне на думите.

Очаквани резултати:

 • Открива и разпознава звука Ц в състава на думата.
 • Ориентира се в поредността на звуковете в думата.
 • Разграничава звук Ц и буква Ц.
 • Разграничава главна буква Ц и малка буква ц (печатна и ръкописна).
 • Разграничава основните езикови единици.
 • Чете правилно думи в съответствие със звуковия им състав.
 • Разбира лексикалното значение на думата.
 • Чете правилно и с разбиране малки по обем художествени или нехудожествени текстове.
 • Преразказва устно откъс от текст

Методи:

 • беседа, наблюдение, прилагане на алгоритми за работа, самостоятелна конструктивно речева дейност, подборно четене, четене с разбиране

Нагледни материали:

 • Илюстрации от приказки

Ход на урока:.........................