Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Моля, Извини, Благодаря. Вежливи думи. за ученици със СОП. за 1 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

 План-конспект по БЕЛ за ученици със СОП - 7 страници 

Тема: „МОЛЯ, ИЗВИНИ, БЛАГОДАРЯ“. ВЕЖЛИВИ ДУМИ

Цел:

  • Ученикът има елементарна представа за устен текст (диалог и монолог); конкретни представи за диалогична и монологична форма на общуване.
  • Ученикът има елементарна представа за етикетни изрази на вежливост при общуване.

Очаквани резултати и компетентности:     

  • Ученикът проявява култура на речево общуване, като изслушва събеседника и употребява словесни етикетни изрази за вежливост.
  • Прилага основни правила за социално общуване.

Методи и похвати на работа:    

Беседа, учене чрез игра, драматизация.

Дейности на ученика:        

  • Ученикът разказва за себе си; изслушва събеседника си; води кратък елементарен разговор; употребява словесни етикетни изрази за вежливост; служи си с речев етикет.
  • Ученикът подрежда серия от картинки, за да изрази себе си; звукоподражава; употребява мимики и жестове.

Ход на урока:...............

Литература:

Методическо ръководство за адаптиране на учебното съдържание за I – IV клас за обучението на ученици със специални образователни потребности в центрове за специална образователна подкрепа