Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: На рожден ден. за 2 възрастова група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация - 8 страници

Образователно направление: Български език и литература

Тема: „Рожден ден”

Цел: Да се формират и развиват речеви компетентности у децата, които да съответстват с нормите на книжовния български език.

Ядро: Свързана реч

 1. Съставяне на разказ по преживяна случка.

Ядро: Звукова култура

 1. Да изговаря правилно думите с трудни звукове
 2. Да говори изразително.

Ядро: Граматически правилна реч

 1. Възприемане на въпрос и възпроизвеждане на отговор.

Ядро: Речева култура

 1. Активиране на познати за тях думи.
 2. Обогатяване на речевата култура.

Ядро: Запознаване с художетсвената литература

 1. Изпяване на песен за „Рожден ден”.

Очаквани резултати:

Ядро: Свързана реч

 1. Съставя разказ по по оамет с логическа последователност.

Ядро: Звукова култура

 1. Да изговаря правилно думите
 2. Да говори изразително.

Ядро: Граматически правилна реч

 1. Отговаря на зададен въпрос с пълен отговор.

Ядро: Речева култура

 1. Анализиране на познати думи.
 2. Обогатява речника с нови думи

(сладкар, фоерверки, крем брюле)

Ядро: Запознаване с художетсвена литература

 1. Припомняне на песента за „Рожден ден”

Методи:

 1. Наблюдение
 2. Беседа
 3. Обяснение
 4. Описание
 5. Фронтален метод.

Похвати:

 1. Указание
 2. Пояснение
 3. Обобщение
 4. Игрови похвати
 5. Практически похвати – анализ

Средства:

 • подаръчна хартия;
 • цветни моливи и пастели;
 • касетофон с диск.

Ход на ситуацията:.............................