Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Род и число на съществителните имена. 2 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по Български език за 2 клас - 10 страници 

Издателство: Просвета, учебник страница 34-35, учебна тетрадка №1 - 34-35 страница 

Тема на урока: Род и число на съществителните имена

Вид на урока: Комбиниран – (повторение и затвърдяване на вече усвоен материал в първи клас и приложение на нов материал по темата)

Цели на урока:

Образователни цели:

-  Разширяване на знанията за съществителните имена;

-  Формиране на умения за разпознаването на граматическите категории род и число при съществителните имена;

- Усвояване на действия за граматически анализ на съществителни имена.

-  Изговаря правилно съществителни имена в единствено число, при които в множествено число изпада гласният -ъ.

Възпитателни цели:

 • Възпитаване в самостоятелност и самоконтрол;
 • Възпитаване във воля за полагане на усилия при самостоятелна работа;
 • Възпитаване в амбиция и желание за усвояване на знания и постигане на добри резултати;
 • Възпитаване в ползотворна работа в екип, сътрудничество, взаимопомощ

 

Развиващи цели:

- Развиване на умение за съсредоточаване и анализ

- Развиване на умение за концентриране на вниманието и правилна преценка

- Развиване на умение за наблюдателност и разграничаване

 

Методи на обучение:

 • беседа
 • сравнение
 • редактиране
 • групова работа
 • наблюдение
 • работа с учебника и учебната тетрадка             

Нагледни средства:

 • учебник
 • учебна тетрадка
 • мулеимедийна презентация

 

Ход на урока:........................