Razrabotki

План-конспект по БЕЛ (четене). Тема: Патиланци. Излет - Ран Босилек. за 2 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

 

План-конспект по БЕЛ /Извънкласно четене/ - 8 страници 

Издателство: Просвета, читанка страница - 110-111

Тема на урока: Патиланци. Излет - Ран Босилек.

Вид на урока:Урок по БЕЛ-извънкласно четене.

Тип на урока:Урок за нови знания.

Цели на урока:

 • Проява на интерес към разглеждана книга
 • Четене с разбиране и обсъждане на разказаната история;
 • Формиране на читателски интереси у учениците и стимулиране на читателската им самостоятелност и активност.

Задачи:

 • Четене на откъса от книгата, предложен в читанката.
 • Обсъждане на разказаната история и на героите в нея.
 • Споделяне на впечатления от прочетеното.
 • Измисляне на собствени истории с герои от книгата.
 • Препоръка за нейното прочитане.
 • Подобряване на четивната техника;
 • Формиране на по-богат емоционално-нравствен опит;
 • Развиване на по-висока езикова култура;
 • Разширяване на речниковия запас;
 • Развиване на уменията на учениците да се изразяват добре в устна и в писмена форма.

Методи на обучение: четене, слушане, отговори на въпроси, дискусия

Форми на работа:  фронтална, индивидуална, групова

Нагледни средства:

 • книга „Патиланци“
 • учебник Читанка за 2 клас, Румяна Танкова, Цанко Лалев, Просвета;

 

Ход на урока: ................