Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: "Плодове и зеленчуци“. за 2 възрастова група

Продажна цена Цена 12.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация - 8 страници

Образователно направление: Български език и литература

Тема: „Плодове и зеленчуци“

Цел: Да се формират и развиват речеви компетентности у децата, които да съответстват с нормите на книжовния български език.

Ядро: Свързана реч

 1. Съставяне на разказ по картина.
 2. Съставяне на разказ по преживяна случка (разказ по памет) 

Ядро: Звукова култура

 1. Да изговорим правилно думите с трудни звукове
 2. Да регулират интонацията и изразителността на гласа

Ядро: Граматически правилна реч

 1. Съставяне на сложни съставни изречения по опорни думи от картина.
 2. Възприемане на въпрос и възпроизвеждане на отговор.

Ядро: Речник

 1. Активиране на познати за тях думи.
 2. Обогатяване на речевата култура.

Ядро: Запознаване с художетсвената литература

 1. Изпяване на песен за „Зеленчуци,който не яде”.

Очаквани резултати:

Ядро: Свързана реч

 1. Съставя разказ по картина
 2. Съставя разказ по преживяна случка (разказ по памет)

Ядро: Звукова култура

 1. Правилно произнасяне на думите
 2. Интонационна изразителност.

Ядро: Граматически правилна реч

 1. Съставя сложни изречения по картина.
 2. Отговаря на зададен въпрос с пълен отговор.

Ядро: Речник

 1. Разбира и употребява познати думи.
 2. Обогатява речника с нови думи

Ядро: Запознаване с художетсвена литература

 1. Припомняне на песента „Зеленчуци,който не яде“

Методи:

 1. Наблюдение
 2. Беседа
 3. Обяснение
 4. Описание
 5. Фронтален метод (учителя работи с всички деца)

Похвати:

 1. Указание
 2. Пояснение
 3. Игрови похвати
 4. Практически похвати – анализ
 5. Касетофон с диск

Средства:

Картина, бял лист, моливи, пастели предварително подготвени материали от учителката, касетофон с диск (песни).

Издателсво:Изкуство

 

Ход на ситуацията:.....................