Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Подарък. за 3 възрастова група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация по БЕЛ за 3 възрастова група - 8 страници

Образователно направление: БЕЛ

Тема: Подарък

Цел: Съчиняване на текст-описание

Методи за овладяване на българския език:

   - методи за опознаване и назоваване на обектите-възпроизвеждане на образец и назоваване;извършване на съвместни действия и общуване.

  - методи,осъществявани с условни действия-игри по правила.

  - методи за установяване връзки между обектите и названията им-наблюдение,експеримент.

  - методи за косвено изучаване чрез подбрана информация и онагледяване-моделиране.

  - методи за идентифициране: диалогични методи-разговор,беседа, обсъждане; монологични методи- описание, обяснение.

Средства за онагледяване- компютър.

Форма на работа-работа с книжка и игрова форма.

Връзки с други направления-изобразително изкуство.

Предварителна подготовка- План-конспект, макети на подаръци, картини,предварително осмисляне на цялостната организация и реализация на заниманието,създаване на условия за провеждането на заниманието.

Образователни задачи

Ядро „Свързана реч”

     ...............................

Очаквани резултати:

 • детето разглежда обект и трябва да може да отговаря на въпроси за вида, формата,цвета,големината и предназначението му.
 • да задава въпроси за характерни признаци на обект и очаква от учителя и връстниците си отговори.
 • да забелязва частите на обект и да ги назовава.
 • да уточнява функциите на обекта.
 • да съчинява описание на обект, съобразявайки се с уточнени изисквания.
 • да слуша описание-загадка за обект и да го разпознава.

Игра-„Търся”-

Ядро „Речник”

........................

Очаквани резултати:

 • да разбира изискването за назоваване на обект с дума.
 • да употребява синоними за назоваване на обект.
 • да умее да посочва обект чрез описание на характерните му белези и да очаква разпознаване и назоваване с една дума.
 • да забелязва общи признаци на обектите,да ги обединява в група и да я назовава с една дума или словосъчетание.
 • да обособява подгрупи в група обекти и да ги назовава.

Игра: „Търся дума за....”

Ядро „Граматически правилна реч”

.................................

Очаквани резултати:

 • детето да може да образува група от думи, като използва договорена дума за съгласуване(един молив,един бонбон,,думата маса е излишна; една майка, една топка, думата дете е излишна; едно мишле,едно зайче, да се каже един кораб-думата е излишна; много мечета,много деца,думата книга е излишна.).

Ядро „Звукова култура”

 .........

Очаквани резултати:

- да участва в игра за издирване на дума по договорен звук.

Игра: „Търся звука”.

Ядро „Подготовка за четене и писане”

Звуков анализ на думи от  четири или пет звука.

Очаквани резултати:......................................

 • Играта е „Синьо и червено квадратче”

Ядро „Диалогична свързана реч”...................


Очаквани резултати.........................

 • Играта е „Избрах си”
 • Играта се казва „Моята загадка..”

 

Ход на ситуацията:............................