Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Празника Великден. за 2 възрастова група

Продажна цена Цена 12.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация - 8 страници

Образователно направление: Български език и литература;

 Тема: ”Празника-Великден”

 Ядро:

Свързана реч;

Обогатяване на речника;

Звукова култура на речта;

 Граматически правилна реч;

Художествена литература;

Задачи:

-Свързана реч;

Да формират умения за диалогична реч като активно участват в  беседата по дадената тема.

Да формират умения да разказват от минал /личен  опит/ - по памет;

-Обогатяване на речника;

Да се затвърдят и уточнят думи в речника на децата означаващи цветове;

Уточняване на значението на думи непознати на децата- възкръснал, блага вест, закичва;

-Звукова култура на речта;

Да се  развие слуховото и речево внимание като се произнасят правилно звуците в думата;

Да се формира правилен изговор на думите, със струпани съгласни и с трудни звукове- здравей, здрави, здравец, възкръснал, лале, шарен, оранжеви, кошница, жълтък, покривка, козунак;

-Граматически правилна реч;

Да се упражнят в образуването на формите за множествено число на съществителните -цвете, яйце;

Да съгласуват прилагателно със съществително име;

Да се упражнят в образуването на умалителна форма на думите- сърчице, яйчице;

-Художествена литература;

Запознаване с литературно произведение;

Форма на обучение – преднамерена/планирана/, обучаваща ситуация /занятие/;

Методи и похвати – разговор, беседа, игра, играчка, речев образец, самостоятелна работа;

Предварителна подготовка на учителя –предварително няколко дни е проведен разговор за празниците през пролетта, план-конспект, стихотворение на Дора Габе „Чук, чук,яйчице..”, картина с подготовка за празника от тетрадката на втора група „Аз съм в детската градина”- стр.44, апликации с великденски яйца и кошнички, предварително направени яйца от хартия и четири кошнички, плюшена играчка.

Издателство: Изкуства

Ход на ситуацията:.....................