Razrabotki

План-конспект по БЕЛ за ученици със СОП. Тема: Празници. Поздравителна картичка. за 2 клас

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по БЕЛ за ученици със СОП - 10 страници 

Тема: Празници. Поздравителна картичка

Цел: 

  • Ученикът има елементарна представа за етикетни изрази на вежливост при общуване.

 Очаквани резултати и компетентности:    

  • Ученикът проявява култура на речево (вербално, невербално) общуване.
  • Изразява поздрав с ограничена лексика /мимики и жестове.
  • Изразява емоционално отношение.

Методи и похвати на работа:    

Беседа, наблюдение, създаване на ситуация за емоционално-нравствени преживявания, учене чрез изобразителна дейност.

Дейности на ученика:        

  • Усвоява знания чрез разнообразни дейности, близки до реалните занимания и интереси на децата;
  • очертава по шаблон надпис/поздрав;
  • оцветява.

Ход на урока:..............

Литература:

Методическо ръководство за адаптиране на учебното съдържание за I – IV клас за обучението на ученици със специални образователни потребности в центрове за специална образователна подкрепа