Razrabotki

План-конспект по БЕЛ за ученици със СОП. Тема: Предметите около мен. Буквосъчетание ЙО. за 1 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по БЕЛ за ученици със СОП - 7 страници 

Тема: ПРЕДМЕТИТЕ ОКОЛО МЕН. БУКВОСЪЧЕТАНИЕТО ЙО

Цел:

  • Ученикът придобива елементарна представа за названията на играчки и предмети от близкото обкръжение.

 Очаквани резултати:        

  • Ученикът разбира и използва ограничен лексикален запас, като назовава предмети от близкото обкръжение.
  • Използва правилно названия на премети.

 Методи и похвати на работа:   

Обяснение, практически занятия.

Дейности на ученика:        

  • Ученикът слуша и изпълнява кратки указания (с помощ или без помощ), използва визуална опора.
  • Усвоява знания чрез разнообразни дейности, близки до реалните занимания и интереси на децата (рисуване, моделиране, очертаване по шаблон, драматизации).

Ход на урока:..............

Литература:

Методическо ръководство за адаптиране на учебното съдържание за I – IV клас за обучението на ученици със специални образователни потребности

в центрове за специална образователна подкрепа