Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Приказен свят. за 3 възрастова група

Продажна цена Цена 8.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация - 5 страници

Образователно направление: Български език и литература

Тема: Приказен свят

Ядро:

 • Възприемане на литературно произведение,
 • свързана реч,
 • речник.

Цел: Възприемане и пресъздаване на литературно произведение.

Образователни задачи:

 • Възприемане на приказката “Дядовата ръкавичка,
 • Затвърдяване на умения за участие в беседа – анализиране на настроението‚ случката‚ героите
 • Активна употреба на качествени прилагателни като определения на обекти, предмети, явления според характерни признаци .

Очаквани резултати:

 • Възприема от начало до край приказка;
 • има представи за лексикалното значение на думите и ги използва адекватно в речта си;
 • анализира съдържанието на литературен текст – разбира смисловите връзки между начало, случка и край.
 • Разпознава епизод от литературно произведение.
 • Изразява отношението си към литературно произведение и към постъпките на героите от него.
 • Преразказва по дадени опори момент от литературно произведение.

Интегративни връзки:

 • с „Околен свят“;
 • „Математика“‘;
 • „Изобразително изкуство“.

Методически инструментариум:

Методи: беседа, разговор

Похвати: изразителен прочит от учителя ,преразказ , игрови похват

Средства: ръкавици различни по цвят и материал

 

Ход на ситуацията:......................