Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Приказката „Маша и Мечокът“. за 2 възрастова група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация по БЕЛ  - 12 страници

Образователно направление: Български език и литература

Тема: Приказката „Маша и Мечокът“

Цел: Да се формират и развиват речеви компетентности у децата, които да съответстват с нормите на книжовния български език.

Ядро: Свързана реч
Децата участват в разказването на приказката.
Ядро: Граматически правилна реч
Възприемане на въпрос и възпроизвеждане на отговор.
Ядро: Запознаване с художествената литература
Припомняне и разказване с помощта на учителя приказката „Маша и Мечокът“.
Ядро: Звукова култура
Изговаряне правилно думите и говори изразително.
Ядро: Речник
Активизиране на познати за тях думи и обогатяване на речевата култура.

    Очаквани резултати:

Ядро: Свързана реч
В началото разказва приказката по картинки, след това по памет, като си преправя гласа в съответствие с този на Маша и на Мечо.

Ядро: Граматически правилна реч
Детето отговаря на зададен въпрос от учителя с пълен отговор.

Ядро: Запознаване с художествената литература
Правилно разказване на изучената приказка.

Ядро: Звукова култура
Да изговаря правилно думите и да говори изразително.

Ядро: Речник
Правилно изговаряне на познати за тях думи.

Образователни задачи:
1.Формиране на умения за построяване на прости изречения, включващи ги в разказ.
2.Развиване уменията за преразказване.
3.Развиване на памет и мислене.

Методи:
1.Наблюдение.
2.Демонстрация.
3.Беседа.
4.Обяснение.
5.Описание.
6.Фронтален метод.

Похвати:
1.Указание.
2.Пояснение.
3.Обобщение.
4.Игрови похвати.
5.Практически похвати.

Средства:
1.Изображения по приказката.
2.Картони с бисквитките на Маша.
3.Картони с къщите на животните.
4.Главичка, ушички и лентичка за диадемата на Мечо.
5.Къщичка и покрив, които децата трябва да прегънат и да залепят.
6.Листове за оцветяване.


Ход на ситуацията :.................