Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Прилагателно име и словосъчетание. 2 клас

Продажна цена Цена 17.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по български език за 2 клас - 12 страници 

Пенка Димитрова и др.Български език за втори клас. Изд. Просвета , 2017г.,стр.48/49

Приложение: ксерокопие на урочната статия в учебника и учебната тетрадка.

 

Тема на урока: Прилагателно име и словосъчетание.

Тип на урока: За нови знания.

Цели на урока:

*Образователни:

-Овладяване на знания за прилагателно име като част на речта.

-Формиране на умения за разграничаване на прилагателно име като част на речта.

-Овладяване на знания за словосъчетание.

-Формиране на умения за разграничаване на словосъчетание.

*Възпитателни:

-Да се възпита у учениците старателност и самостоятелност.

-Да се възпита умение за самоконтрол при индивидуално поставените за изпълнение задачи.

*Развиващи:

-Развитие на наблюдателността и абстрактното мислене;на уменията за сравнение , анализ и обобщение.

-Да се развие детското въображение ,внимание  и концентрация.

Методи на обучение:

*беседа;

*наблюдение;

*сравнение;

*самостоятелна работа;

*речеви ситуации;

*групова работа;

Нагледни средства:

*учебник;учебна тетрадка;илюстрации;табла;

Ход на урока:....................