Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Пролетни празници. за 2 възрастова група

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация - 10 страници

Образователно направление: Български език и литература

Тема: „Пролетни празници“

Цел: Да се формират и развиват речеви компетентности у децата, които да съответстват с нормите на книжовния български език.

Ядро: Свързана реч

 1. Съставяне на разказ по картина.
 2. Съставяне на разказ по преживяна случка (разказ по памет

Ядро: Звукова култура

 1. Да изговорим правилно думите с трудни звукове (счупил,яйчице,възкръснал,еднаж,найдохме).
 2. Да регулират интонацията и изразителността на гласа

Ядро: Граматически правилна реч

 1. Съставяне на сложни съставни изречения по опорни думи от картина и предмети.
 2. Възприемане на въпрос и възпроизвеждане на отговор.

Ядро: Речник

 1. Активиране на познати за тях думи.
 2. Обогатяване на речевата култура

Ядро: Запознаване с художетсвената литература

 1. Изпяване на песен за „Ой,Лазаре,Лазаре“ и „Чук-Чук,Яйчице

Очаквани резултати:

Ядро: Свързана реч

 1. Съставя разказ по картина
 2. Съставя разказ по преживяна случка (разказ по памет)

Ядро: Звукова култура

 1. Правилно произнасяне на думите
 2. Интонационна изразителност.

Ядро: Граматически правилна реч

 1. Съставя сложни изречения по картина.
 2. Отговаря на зададен въпрос с пълен отговор.

Ядро: Речник

 1. Разбира и употребява познати думи.
 2. Обогатява речника с нови думи

Ядро: Запознаване с художетсвена литература

1.Припомняне на песента за „Ой,Лазаре,Лазаре“ и Чук-Чук,Яйчице.

Методи:

 1. Наблюдение
 2. Беседа
 3. Обяснение
 4. Описание
 5. Фронтален метод (учителя работи с всички деца)

Похвати:

 1. Указание
 2. Пояснение
 3. Игрови похвати
 4. Практически похвати – анализ
 5. Касетофон с диск.

Средства:

Картини,материали от учителката, касетофон с диск (песни).Кошница с яйца.

Издателство: Изкуства

Ход на ситуацията:..................