Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Пролет. за 2 възрастова група

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация - 12 страници + илюстрации

Образователно направление: Български език и литература

Тема: Пролет

Цел:

     Да се формират и развият речеви компетентности у децата , които да съответстват с нормите на книжовния български език.

Ядро: Свързана реч

 1. Съставяне на разказ по картинка.  Съставяне на разказ по преживяна случка / разказ по памет/.

Ядро: Граматически правилна реч

 1. Съставяне на сложни съставни изречения по една опорна дума от картинка;
 2. Възприемане на въпрос и възпроизвеждане на отговор;
 3. Да употребява и образува правилно в речта си формите за множествено число.

Ядро: Звукова култура

 1. Да регулира интонационна изразителност на гласа;
 2. Да имитира звукове на посочени животни;
 3. Да изговаря правилно думите с трудни звукове.

Ядро: Речева култура

 1. Активизиране на познати думи;
 2. Обогатяване на речевата култура.

Ядро: Запознаване с художествена литература

Изпяване на песен „Дъга“.

Очаквани резултати:

Ядро: Свързана реч

      Преразказва разказ по памет с логически последователна свързана реч.

Ядро: Граматическа правилна реч

 1. Съставя сложни изречения със съюзи по една опорна дума ;
 2. Отговаря на зададен въпрос;
 3. Правилно употребява формите за множествено число.

Ядро: Звукова култура

 1. Интонационна изразителност ;
 2. Правилно имитиране на звукове на посочени животни;
 3. Правилно произношение на думите с трудни звукове.

Ядро: Речева култура

 1. Разбира и употребява познати думи ;
 2. Обогатява речника си като научава нови думи .

Ядро: Запознаване с художествена литература

Припомняне на песента „Дъга“

Методи:

 1. Наблюдение
 2. Беседа
 3. Обяснение
 4. Фронтален метод

Похвати в ситуацията:

 1. Указание
 2. Пояснение
 3. Обобщение
 4. Игрови похват
 5. Практически похват – анализиране

Средства:

Картини; малки карти с животни и предмети, кутия.

Ход на ситуацията:..................