Razrabotki

План-конспект по БЕЛ за ученици със СОП. Тема: Професии. Буквосъчетание ЬО. за 1 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект за ученици със СОП - 8 страници 

Тема: ПРОФЕСИИ. БУКВОСЪЧЕТАНИТО ЬО

Цел:

  • Ученикът придобива елементарна представа за: двете форми на общуване – говорене и слушане; названия на действия; разбиране на лексикалното значение на различни думи.

Очаквани резултати и компетентности:     

  • Ученикът слуша и разбира кратки въпроси, указания и съобщения на учителя; отговаря на въпроси. Ученикът използва правилно названия на предмети и действия.

Методи и похвати на работа:    

Обяснение, наблюдение, практически занятия.

Дейности на ученика:        

  • Ученикът слуша и изпълнява кратки указания (с помощ или без помощ).
  • Усвоява знания чрез разнообразни дейности, близки до реалните занимания и интереси на децата (рисуване, моделиране, очертаване по шаблон, драматизации).

 Ход на урока:.................

Литература:

Методическо ръководство за адаптиране на учебното съдържание за I – IV клас за обучението на ученици със специални образователни потребности

в центрове за специална образователна подкрепа