Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Разходка в парка. за 2 възрастова група

Продажна цена Цена 10.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация -  6 страници

Образователно направление: Български език и литература

Тема: Разходка в парка

Цел: Формиране и развитие на речевите компетентности в съответствие с нормите на книжовния български език

Задачи: 1. Съставяне на кратък повествувателен текст по серия от картинки и клип

               2.Включване в текста на описание и пряка реч

Ядро: Свързана реч

 1. Разглеждане на картина и съставяне на обяснение.
 2. Гледане на клип и съставяне на изречения.

Ядро: Речева култура

 1. Активизиране на названия на познати предмети и животни.

Очаквани резултати:

Ядро: Свързана реч

 1. Разглежда картинка и съставяне на прости изречения.
 2. Съставяне на изречения по гледане на клип.

Ядро: Речева култура

 1. Разбира и употребява познати думи

Методи:

 1. Наблюдение
 2. Беседа
 3. Обяснение

Похвати в ситуацията:

 1. Указания
 2. Пояснения
 3. Инструкции
 4. Обобщение
 5. Практически похват-анализиране

Средства: Картинки, презентация, клип.

Ход на ситуацията:.................