Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: „Рицар на яйцето“, звук и буква Ц, ц. 1 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по четене за 1 клас - 7 страници 

Образователно направление: Български език и литература – четене

Издателство „Анубис“, страница – 86

Тема: „Рицар на яйцето“, звук и буква Ц, ц

Вид на урока: Нови знания

Цели:

Образователни

 • Изграждане на умения за разпознаване на звук Ц и за анализ на думи, които го съдържат;
 • По схема съставя думи и ги свързват в изречение, изразяващо идеята на текста.
 • Развитие на уменията за словообразувателен анализ;

Възпитателни

 • Усъвършенстване на уменията за четене на думи, изречения, текст;
 • Чете текст, като се стремят да изговарят думите слято и да произнасят изреченията с вярна интонация, съответна на знака в края им.
 • Чете с разбиране, като определят действията и качествата на героите, отговарят на въпроси по съдържанието на текста

Развиващи

 • Развитие на свързаната реч.
 • Въображение
 • Развиване на наблюдателността.

Задачи:

 • Изграждане на умения за действия със звук „Х” в различни езикови ситуации.
 • Усъвършенстване на уменията за четене на думи със сричкова структура.
 • Чете с разбиране кратък текст.

Очаквани резултати:

 • Открива и разпознава звука Ц в състава на думата и го определя като съгласен.
 • Ориентира се в поредността на звуковете в думата.
 • Разграничава звук Ц и буква Ц.
 • Разграничава малка печатна буква ц и главна печатна буква Ц
 • Чете правилно думи в съответствие със звуковия им състав.
 • Усвоява механизма на четене с разбиране.
 • Чете правилно и с разбиране марки по обем художествени или нехудожествени текстове.

Методи:

 • Беседа, наблюдение, прилагане на алгоритми за работа, самостоятелна конструктивно речева дейност, подборно четене, четене с разбиране.

Нагледни средства и дидактически материали

 • Учебно помагало

Ход на урока:..............