Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Рожден ден. за 4 възрастова група

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация по БЕЛ  за 4 група - 9 страници

Издателство- Просвета ,, Чуден свят"


Образователно направление: Български език и литература

Тема: „Рожден ден”

Цел: Да се формират и развиват речеви компетентности у децата, които да съответстват с нормите на книжовния български език чрез възприемане на стихотворението „Рожден ден“ от Георги Струмски и заучаването ми наизуст.  

 

Ядро: Свързана реч

 1. Съставяне на разказ по преживяна случка.

 

Ядро: Звукова култура

 1. Да изговаря правилно думите с трудни звукове.
 2. Да говори изразително.

Ядро: Граматически правилна реч

 1. Възприемане на въпрос и възпроизвеждане на отговор.

Ядро: Речева култура

 1. Разбира и употребява думи – названия на познати предмети, лица, явления, събития.
 2. Разбира и употребява често срещани думи с обобщаващо значение.
 3. Определя значението на рядко срещани думи.

Ядро: Запознаване с художетсвената литература

 1. Изпяване на песен за „Рожден ден”.

Очаквани резултати:

Ядро: Свързана реч

 1. Съставя разказ по по памет с логическа последователност.

 

Ядро: Звукова култура

 1. Да изговаря правилно думите.
 2. Да говори изразително.

 

Ядро: Граматически правилна реч

 1. Отговаря на зададен въпрос с пълен отговор.

Ядро: Речева култура

 1. Анализиране на познати думи.
 2. Обогатява речника с нови думи.

(сладкар, фоерверки, крем брюле)

 

Ядро: Запознаване с художетсвена литература

 1. Запознаване на стихотворението „Рожден ден“ от Георги Струмски.

 

Образователни задачи:

 • Доизграждане умение в разговор.
 • Формиране на умения за построяване на прости изречения, включващи съгласувани форми.
 • Да се развиват умения на децата за преразказване.
 • Да се развиват мислене, памет, въображение, емоционалната сфера на децата.

 

Възпитателни задачи:

 • Възпитаване на отношение към личните празници и изпитване на радост и удовлетвореност към тях.

Умения:

 • съпреживяване на радостта от празника, изразена в стихотворението;
 • осмисляне на рождения ден като личен празник;
 • заучаване на стихотворението наизуст.

Отношение:

 • емоционално отношение към рождения ден като личен празник.

 

Методи:

 • Наблюдение
 • Беседа
 • Обяснение
 • Описание
 • Фронтален метод

Похвати:

 • Указание
 • Пояснение
 • Обобщение
 • Игрови похвати
 • Практически похвати – анализ

 

Средства:

 • подаръчна хартия;
 • цветни моливи и пастели;
 • касетофон с диск.

 

Ход на ситуацията:.....................