Razrabotki

План-конспект по БЕЛ (четене). Тема: Синя приказка. Леда Милева. за 2 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по БЕЛ /Четене/ за 2 клас - 8 страници 

 

Издателство: Просвета плюс, Читанка страница 74-75

Тема:  Синя приказка. Леда Милева

Цели:

  • Да се усъвършенства умението за възприемане, осмисляне и интерпретация на авторова приказка.
  • Да се затвърди понятието епизод в художествен текст.
  • Да се усъвършенства умението за откриване на литературни герои.

Очаквани резултати:

  • Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на произведението.
  • Ориентира се в последователността на епизодите в приказката.
  • Открива образите на литературните герои.
  • Коментира постъпките налитературните герои.
  • Аргументира предпочитания към герой в произведението.

Ход на урока:..............