Razrabotki

План-конспект по БЕЛ (четене). Тема: „Снежният човек“, по Ангел Каралийчев. 4 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по четене за 4 клас - 9 страници 

Издателство: Просвета плюс, читанка страница 50-51

Тема  на урока: „Снежният човек“, по Ангел Каралийчев

Учебник: Читанка за четвърти клас - издателство „Просвета Плюс“

Вид на урока: Урок за нови знания (за възприемане и осмисляне на ново литературно  произведение)

Цели на урока:

  • Да се затвърди умението за възприемане, осмисляне и интерпретация.
  • Да се усъвършенства четивната техника.

Компетентности като очаквани резултати:

  • Открива взаимовръзката между епизодите в развитието на действието в изучавано произведение.
  • Открива връзката между мотивите и действията на героите.
  • Изразява емоционално-оценъчно отношение към герои в произведението.
  • Аргументира отговора си на въпрос, свързан със съдържанието на художествен текст.
  • Изгражда представа за автора чрез негови значими произведения.

Основни понятия – приказка; литературно произведение; автор.

Междупредметни връзки: ЧО, БЕ.

Методи, форми и средства на обучение:

а) Методи:

  • разказ, беседа, упражнение, самостоятелна работа;

б) Форми:

  • колективна, групова, индивидуална;

в) Средства:

  • дидактически материали, учебни пособия.

Принципи: системност, последователност, съзнателност, активност, достъпност

Ход на урока:...............................