Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Стихотворение „Аз съм българче “ – Иван Вазов. за ученици със СОП. за 2 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по БЕЛ за ученици със СОП - 8 страници 

Тема на урока: Стихотворение „Аз съм българче “ – Иван Вазов

Цел:

  • Ученикът добива елементарна представа за стихотворение.
  • Ученикът умее да слуша стихотворение.

Очаквани резултати и компетентности:     

  • Ученикът слуша и възприема художествено произведение. Възприема чрез илюстрация художествено произведение.

Методи и похвати на работа:    

  • Беседа, познавателни игри, създаване на ситуация на емоционално-нравствени преживявания, учене чрез изобразителна дейност.

Дейности на ученика:

  • Ученикът слуша четено от учителя художествено произведение; възприема съдържанието на фона на музика.
  • Разглежда илюстрации, оцветява, апликира.

 

Ход на урока:...............

Литература:

Методическо ръководство за адаптиране на учебното съдържание за I – IV клас за обучението на ученици със специални образователни потребности в центрове за специална образователна подкрепа