Razrabotki

План-конспект по БЕЛ (четене). Тема: Стомната. по А. Босев. за 2 клас

Продажна цена Цена 7.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по БЕЛ /Четене/ за 2 клас - 4 страници 

 

Издателство: Просвета плюс, Читанка страница 68

Тема: Стомната. по А. Босев

Цели:

  • Да се усъвършенства умението за разпознаване на разказ.
  • Да се развие умението за възприемане , осмисляне и обобщаване на информация от различни източници.
  • Да се усъвършенства четивната техника.
  • Да се формира чувство за национална идентичност.

Очаквани резултати:

  • Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на произведението.
  • Коментира постъпките на литературния герой.
  • Открива значението на непознати изрази в контекста на художествения текст.
  • Открива повторение в художествено произведение.
  • Познава произведения, посветени на България.

 

Ход на урока:...........