Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: С мечо на пазар. за 4 възрастова група

Продажна цена Цена 12.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация по Образователно направление: Български език и литература за 4 възрастова група - 7 страници

Тема:  С мечо на пазар

Ядро:

 • Свързана реч,
 • Звукова култура,
 • Граматически правилна реч,
 • Моторика

Образователни задачи:

 • Усъвършенстване на диалогичната и монологичната реч
 • Активизиране на етикетни речеви форми
 • Обогатяване речника на децата с думи – действия
 • Усъвършенстване умения за целесъобразно използване на изречения в речта
 • Определяне на фонемите и сричките в думата.

Очаквани резултати:

 • Детето да има представи за думата като отделна част на изречението.
 • Да определя играчките по определени признаци.
 • Да умее да създава описателен текст.
 • Развитие на основните комуникативни умения – слушане и възприемане на речта.
 • Умения за творческо прилагане на правилата и нормите на родния език на практическа основа
 • Умения за креативно мислене.

Ход на ситуация:..............