Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Три сестрички - от Константин Ушински. за 2 възрастова група

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Педагогическа ситуация по БЕЛ за 2 възрастова група - 11 страници + илзстрации

Програмна система: Изкуства „Аз съм в детската градина“

Образователно направление: Български език и литература

Тема: „Три сестрички“ от Константин Ушински

Ядро:

 • Възприемане на литературно произведение
 • Свързана реч
 • Граматически правилна реч
 • Граматически правилна реч
 • Звукова култура
 • Речева култура

Ядро: Свързана реч

 • Да употребява етикетни формули за вежливост;
 • Преразказва по картинка прочетената приказка, като се придържа към авторовия текст;
 • Описание на разбъркани картинки и подредба на последователните моменти от приказката.

Ядро: Граматически правилна реч

 • Съставяне на сложни съставни изречения по картинки със съюзи;
 • Възприемане и възпроизвеждане на въпрос и отговор;
 • Да употребява и образува правилно в речта си формите за множествено число

Ядро: Звукова култура

 • Да регулира интунационна изразителностна гласа;
 • Да произнася съскащия звук ,, с ‘‘ като имитира звука на пеперудите.

Ядро: Речева култура

 • Активизиране на познати думи;
 • Обогатяване на речевата култура.

Ядро: запознаване с художествена литература

 • Запознаване с приказка ,, Три сестрички ‘‘

Очаквани резултати:

Ядро: Свързана реч

 • Употребява думи за вежливост като ,,моля“;
 • Преразказва приказката и се придържа към текста на автора ;
 • Подрежда и описва последователно разбърканите моменти от приказката.

Ядро: Граматическа правилна реч

 • Съставя сложни изречения със съюзи;
 • Задава въпроси и очаква отговор от връстниците си;
 • Образува и употребява правилно форми за множествено число.

Ядро: Звукова култура

 • Интонационна изразителност ;
 • Правилно произнашение на съскащия звук ,, с‘‘ .

Ядро: речева култура

 • Разбира и употребява познати думи ;
 • Обогатява речника си като научава нови думи .

Ядро: Запознаване с художествена литература

 • Усвояване на приказката ,, Три сестрички‘‘ .

Методи:

 • Наблюдение
 • Беседа
 • Обяснение
 • Фронтален метод

Похвати в ситуацията:

 • Указание
 • Пояснение
 • Обобщение
 • Игрови похват
 • Практически похват – анализиране

Средства: Мултимедия

Ход на ситуацията:..................