Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Части на речта. за 2 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по БЕЛ /писане/ за 2 клас - 7 страници 

Издателство: Просвета, учебник страница - 52

Тема на урока: Части на речта

Вид на урока: Урок по БЕЛ -писане

Тип на урока: Урок за затвърдяване на знания

Цели:

 • Обобщаване на знанията за трите части на речта – съществителни имена, прилагателни имена, глаголи.
 • Усъвършенстване на уменията за разграничаване на трите части на речта.
 • Развитие на уменията да се определят граматическите признаци на думите – род и число при съществителните и прилагателните имена и число при глаголите

Задачи:

 • умее да употребява уместно глаголи прилагателни и съществителни имена.

Методи на обучение:

 • беседа;
 • наблюдение;
 • самостоятелна работа;
 • езикови игри;
 • езиков анализ;
 • речеви ситуации;
 • комуникативни умения;
 • редактиране
 • самостоятелна конструктивна дейност;
 • групова работа;

Форми на работа: фронтална, индивидуална, групова.

Нагледни средства:

 • учебник Български език за 2 клас, Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова, Просвета
 • учебна тетрадка №1 Български език за 2 клас, Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова, Просвета
 • илюстрации;
 • електронни образователни ресурси
 • табла;
 • работни листове

Ход на урока:................