Razrabotki

План-конспект по БЕЛ (писане). Тема: Текст. за 2 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по БЕЛ - Развитие на комуникативноречеви умения на учениците - 9 страници + илюстрации

Урок по писане за 2 клас

Тема на урока: Текст

Вид на урока: Урок по БЕЛ-ФКРУ

Тип на урока: Урок за нови знания

Цели на урока:

-Формиране на понятие за текст

-Изграждане на умения за озаглавяване на текст

-Усвояване на начални умения за създаване на части от текст

-Усъвършенстване на уменията за разкриване на последователността в събитийния план на разказ.

 

Задачи:

-умение да озаглавява собствен и чужд текст

-може да прави разлика между текст и редица от изречения без обща тема

Учител: На работния лист пред вас има няколко упражнения, които ще извършим този час.

Методи на обучение:

 • беседа;
 • наблюдение;
 • сравнение;
 • самостоятелна работа;
 • езиков анализ;
 • творчески препис;
 • речеви ситуации;
 • редактиране;
 • самостоятелна конструктивна дейност;
 • групова работа;

Форми на работа: фронтална, индивидуална, групова.


Ход на урока:.........

 

Използвана литература:

 1. Учебник по БЕЛ за 2 клас. Издателство „Просвета “, София, 2017.
 2. Книга за учителя по БЕЛ за 3 клас. Издателство „Просвета“, София, 2017.