Razrabotki

План-конспект по БЕЛ (четене). Тема: Съчиняване на приказка по дадено начало. за 2 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по БЕЛ за развитие на комуникативноречеви умения на учениците - 7 страници + илюстрации

Урок по четене за 2 клас

 

Тема: Съчиняване на приказка по дадено начало

Вид на урока: Урок по Български език

Тип на урока: Формиране на комуникативно-речеви умения

Цели:

-формиране на начални умения за измисляне на собствена история по дадено начало

-овладяване на умения за последователно изграждане на епизодите в текст

-развитие на уменията за езиково оформяне на измисленото съдържание

Задачи:

-формиране на умения да съчиняват устно приказка по предложена словесна опора: начало

Метод на обучение: беседа, упражнение

Нагледни средства:

-учебник по Български език

-учебна тетрадка

-електронни образователни ресурси

 

Ход на урока:................


Използвана литература:

  1. Учебник по БЕЛ за 2 клас. Издателство „Просвета “, София, 2017.
  2. Книга за учителя по БЕЛ за 3 клас. Издателство „Просвета“, София, 2017.