Razrabotki

План-конспект по БЕЛ (четене). Тема: Запознаване със звук и буква,,С". за 1 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Урок по четене за 1 клас- 9 страници

На тема: Запознаване със звук и буква,,С"

Вид на урока: Урок по начална грамотност

Тип на урока: Урок за запознаване с нов звук и буква и упражнение в четене

Цели на урока:

 • Да се формират умения за разпознаване на звука с и главната и малката печатна буква Сс.
 • Да се усъвършенства умението за четене на затворени и отворени срички, двусрични и трис-рични думи, изречения и кратък текст

БРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ:

 • Открива и разпознава звука ,,С" в състава на думата.
 • Прави звуков анализ на думи с новия звук в различни позиции.
 • Ученикът чете правилно думи в съответствие със звуковия им състав.

ВЪЗПИТАТЕЛНИ ЦЕЛИ:

 • Ученикът правилно се ориентира в речевата ситуация.
 • Разпознава героите и преценява качествата им.

РАЗВИВАЩИ ЦЕЛИ:

 • Развива умения за правилно четене на думи в съответствие със звуковия им състав.
 • Развива умение за четене с разбиране.

Методи на обучение: беседа, сравнение, самостоятелна работа, езикова игра.

Форми на обучение: фронтална,групова,индивидуална.

Нагледни средства:

 • Учебник – Танкова, Р., Лалев Ц. Буквар за 1 клас издателство ,,Просвета". 2016.
 • Учебна тетрадка № 2 за 1 клас

Очаквани резултати:

 • Познава печатните букви.
 • Разпознава малка и главна буква.
 • Чете срички, думи, изречения и кратък текст.
 • Усвоява механизъм на четене с разбиране.

 

Ход на урока:.............

Литература:

 • Танкова, Р., Лалев Ц. Буквар за 1 клас издателство ,,Просвета". 2016
 • Книга за учителя за 1 клас. Танкова, Румяна. Издателство „Просвета“, София, 2016.
 • Учебна тетрадка № 2