Razrabotki

План-конспект по БЕЛ (четене) Тема: Звук и буква В и Ф. за 1 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План – конспект на урок по четене за І клас - 9 страници

Тема: Звук и буква В и Ф

Вид на урока: Урок по четене

Тип на урока: Урок за затвърдяване на нови знания

Цели на урока:

 1. Образователни цели:
 • Затвърдяване на знанията за звук и буква В и Ф.
 • Открива и разпознава звук „в“ и „ф“ в състава на думата.
 • Чете правилно думи в съответствие със звуковия им състав.
 • Изграждане на умения за писане и произнасяне на буква В и Ф.
  1. Възпитателни цели:
 • Стимулиране на интерес у учениците към българския език.
 • Ученикът правилно се ориентира в в речевата ситуация.
 • Разпознава героите и преценява качествата им.
  1. Развиващи цели:
 • Развитие уменията за правилно четене на думи в съответствие със звуковия им състав.
 • Четене на срички с В и Ф, на думи и изречения.
 • Развива умения за четене с разбиране.
 • Развитие на речта и обогатяване на речника.

Методи на обучение:

 • Беседа
 • Самостоятелна работа
 • Аналитико-синтетичен
 • Сравнение

Форми на работа:

 • Фронтална
 • Индивидуална
 • Групова.

Нагледни средства:

 • Учебник
 • Учебна тетрадка;
 • Табло

 ХОД НА УРОКА:..............

Литература:

 1. Буквар за 1 клас. Издателство „Просвета - Плюс“. Автор: П. Димитрова, Л. Ковачева, М. Бончева, Н. Петрова. София, 2017
 2. Книга за учителя по Български език и литература