Razrabotki

План-конспект по БЕЛ (четене) Тема: Използвам факти и данни, за да създам текст. за 3 клас

Продажна цена Цена 12.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по :  Български език и литература за 3 клас (четене)- 8 страници

План-конспект за развитие на комуникативноречевите умения на учениците в  3 клас – четене

Тема: „Използвам факти и данни, за да създам текст“

Вид на урока: затвърдяване на знанията

Цели:

  • Ученикът определя темата на текста, като озаглавява собствен и чужд текст;
  • Открива ключови думи в текст и ги използва като опора при преразказване на авторов текст или при съчиняване на собствен текст.
  • да се затвърдят умения и компетентности, свързани с използването на факти от нехудожествен текст при отговор на въпрос

Очаквани резултати:

- използва факти и идеи от нехудожествен текст при писмен отговор на поставен въпрос

Методи: беседа, обяснение, упражнение

Средства и материали: учебник, картинки на контейнери за разделно събиране на отпадъци

 

Ход на урока:.......................

Използвана литература:

  • Учебник по БЕЛ за 3 клас. Издателство Просвета, София, 2018
  • Учебна тетрадка
  • Книга за учителя по БЕЛ за 3 клас. Издателство Просвета, София, 2018