Razrabotki

План-конспект по БЕЛ (четене). Тема: Мога да съчинявам приказка по дадено начало. за 2 клас

Продажна цена Цена 25.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по БЕЛ за 2 клас – четене- 10 страници + илюстрации

Комуникативноречеви умения

Тема: Мога да съчинявам приказка по дадено начало

Вид на урока: За нови знания

Цели:

  • Да се изгради умение за съчиняване на приказка по дадено начало.
  • Формиране на начални умения за измисляне на собствена история по дадено начало;
  • Овладяване на умения за последователно изграждане на епизодите в текст;
  • Да се усъвършенства умението за уместна употреба на езикови средства според комуникативната ситуация.

Очаквани резултати:

  • Съчинява приказка по предложена словесна опора.
  • Ориентира се в комуникативноречевата ситуация.
  • Уместно употребява изучаваните езикови средства според комуникативната ситуация.

 

Ход на урока:.................

Литература:

  1. Книга за учителя по БЕЛ за 2 клас. Издателство „Просвета плюс“, София, 2017.
  2. Учебник по БЕЛ за 2 клас. Издателство „Просвета плюс“, София, 2017