Razrabotki

План-конспект по БЕЛ (четене). Тема: Най-добрата люлка. за 1 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по четене за 1 клас - 9 страници + илюстрации

Тема на урока: “Най-добрата люлка“

Глобални теми: Отговаря кратко на въпроси по съдържанието на изучавано литературно произведение.

Вид на урока: По „Български език и литература“

Четене на стихотворение - „Най-добрата люлка“, Петя Йорданова.

Тип на урока: За упражнение и затвърдяване.

 

Цели на урока:

  • Учениците прилагат под ръководството на учителя подход на диалогично четене в следния ред от действия: задават въпроси към заглавието и съдържанието на стихотворението, предполагат отговори въз ос­нова на личния опит и на илюстрациите, проверяват предположението с четене, като практикуват стратегията за визуализация; предават чувствата, гледната точка на героя и изразяват себе си чрез творческа интерпретация с изразително четене и рецитиране, взаимно оценяват дейността си с текста.
  • Затвърдяване на знанията и уменията за четене.

Задачи:

  • За да приложат модела на диалогично четене, учениците се включват в предтекстов диалог с геройчетата по темата, изразяват своя гледна точка, задават въпроси към заглавието като използват изпре­варващо следтекстовите въпроси на Книжка, чрез догадка конструират отговор и чрез четене и визуализация намират потвърждението му в конкретни стихове от текста.
  • За да изразят гледната точка на героя, следват указанието на Въпроско и Удивителна: проследяват чув­ствата и настроенията и се подготвят да ги изразят е четене, стремят се при четене наум да визуализират, за да запомнят стиховете, четат изразително на глас и рецитират по памет, като използват езикови и неезикови (жест, мимика, поза) средства, оценяват четенето и изпълнението.

Методи: диалогично четене е въпроси и отговори, визуализация чрез „умните разузнавачи“, творческа интерпретация чрез изразително четене и рецитиране, проектен метод, ролева игра.

Средства: работа с читанка

Форми на работа: Групова и индивидуална

Ресурси: читанка, тетрадка, е-ресурси, допълнителен работен лист

Технологична проекция на ефективен учебен процес в урока по литература: предчетене

Ход на урока:.....................

Литература: 

  1. Читанка за 1 клас издателство „Анубис“, 2016 г. Автори: С. Здравкова, Т. Власева, Т. Стоянова, В. Фламбурари.  
  2. Книга на учителя. Български език и литература за 1. Клас, издателство „Анубис“, 2016 г. Автори: С. Здравкова, Т. Власева, Р. Тунева, Т. Драганова, М. Врачовска