Razrabotki

План-конспект по БЕЛ (четене). Тема: Обич - от Дора Габе. за 4 клас

Продажна цена Цена 10.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по четене за 4 клас - 7 страници

Тема на урока: „Обич”, Дора Габе

Тип на урока: За нови знания

Цел на урока: Изграждане и усъвършенстване техниката на четене и разбиране на прочетеното.

Задачи:

 1. Образователни:
 • усъвършенстване на уменията за откриване в текст на епитети и сравнения;
 • развитие на усета за мерена реч;
 • обогатяване на лексикалния запас.
 1. Възпитателни:
 • възпитаване на любов към нашата земя.
 1. Развиващи:
 • развитие на мисленето, вниманието, наблюдателността, въображението;
 • развитие на уменията за извличане на чувства от лирическа творба;
 • развитие и усъвършенстване при учениците качествата на четенето- изразителност, съзнателност, правилност и бързина;
 • развитие на бързина при изпълнение на състезателна игра.

Методи на урока:

     Разказ, обяснение, беседа, анализ, синтез, сравнение, работа с учебника, 

     нагледен метод.

Междупредметни връзки:

    Български език, Изобразително изкуство, Музика, Човекът и природата, Математика.

Нагледни средства и дидактически материали:

      Портрети на поетесата Дора Габе и нейни книжки.

Техническа подготовка за урока.

      Учителят (аз) предварително подготвя на бюрото портретите на Дора Габе, нейните книжки, читанката, както и материалите за състезателната игра- листче за всеки ученик; наградата за победителя(химикал) и бонбони, с които той ще почерпи всички останали.

Ход на урока: