Razrabotki

План-конспект по БЕЛ (четене). Тема: Пожарът – По Георги Константинов. за 2 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по Литература (четене) за II клас + илюстрации + творческа задача - 10 страници 

Издателство: Булвест 2000

Тема на урока: „Пожарът“ – По Георги Константинов

Тип на урока: За нови знания.

Цели на урока:

Образователни цели:

 • усъвършенстване на формираните начални умения на учениците за възприемане и осмисляне на кратки по обем и достъпни като съдържание художествени текстове.
 • развиване на умения за ориентиране в естетическата позиция добро – зло в конкретни ситуации.
 • формиране на естетически вкус и потребност от четене.
 • да се усъвършенства четивната техника на учениците;
 • обогатяване на чувствата и образните представи на учениците чрез разширяване на гамата от чувства, настроения и преживявания при възприемане на литературната творба;

Възпитателни цели:

 • да се стимулира читателския интерес на учениците;
 • естетическо възприемане на произведението;

Развиващи цели:

 • развитие на логическото мислене;
 • развиване на социалните умения на учениците чрез участие в групови дейности за създаване на сценични форми по изучавана литературна творба;
 • стимулиране на речевото развитие на учениците – обогатяване и активизиране на речника.

Методи на обучение:

 • словесни
 • нагледни
 • практически

Нагледни средства:

 • учебник
 • електронни учебници
 • илюстрации
 • електронни образователни ресурси
 • милтимедия

 

Форми на работа: индивидуална, фронтална, групова 

Ход на урока:...........