Razrabotki

План-конспект по БЕЛ (четене). Тема: Река от думи - по Доналд Бисет. 3 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по четене за 3 клас - 6 страници 

Пенка Димитрова,Мария Бончева ,Невена Петрова  Читанка за 3 клас издателство Просвета плюс стр.56-57

 

Тема: ”Река от думи”. По Доналд Бисет

Вид на урока:За нови знания

Цели на урока:

Образователни цели:

  • Изграждане на умения за възприемане на нов текст.
  • Формиране на представи за героите и обясняване значението на непознатите думи.

Възпитателни цели:

  • Възпитаване на нравствени качества у учениците.
  • Стимулиране на читателския интерес на учениците.

Развиващи цели:

  • Да се усъвършенства умението за възприемане и интерпретация на литературна приказка
  • Да се усъвършенства четивната техника

 

Методи на обучение:

-Беседа

-Четене на разказа

-Слушане с разбиране

-Подборно четене

  Нагледни средства:

-Учебник

-Учебна тетрадка

 

Ход на урока:............

Творческа задача:...............