Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Думите в речта. за 3 клас

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по Български език за 3 клас - 12 страници + илюстрации

Тема на урока: Думите в речта

Вид на урока: Урок по български език

Тип на урока: Урок за обобщаване и затвърдяване на знанията.

Цел на урока: Затвърдяване на знанията за думите в речта.

Задачи:

  1. Учениците да затвърдят знанията си за думите, като назовават частите на речта, които са изучили и съответните въпроси, с които ги откриват.
  2. За затвърдят знанията си за думите, които имат еднакъв звуков състав, но различно значение.

Методи: Разказ, беседа, игрови методи, упражнение.

Средства: Учебно помагало, дъска, илюстрации.

Общи форми на обучение: Индивидуална, фронтална.

Очаквани резултати: Учениците да затвърдят знанията си за думите в речта.

 

Ход на урока:..............

Литература:

За разработаката на този план – конспект е използвана учебна тетрадка Езикови задачи за 3 клас / стр. 20 и 21/, издателство „Просвета“, авторски колектив: Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева.