Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Минало свършено време на глагола. за 4 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект на урок по Български език за 4 клас - 8 страници

Тема: „Минало свършено време на глагола”

Вид на урока: урок за нови знания

Цел: Да употребяват правилно глаголите в минало свършено време в речта си.

Задачи:

а) образователни:

 • запознаване с категорията минало свършено време;
 • осмисляне на категорията минало свършено време чрез нейната връзка с момента на говорене;
 • усъвършенстване на уменията за определяне лицето и числото на глагола;

б) възпитателни:

 • поддържане на интерес и мотивация за изучаване на българския език;
 • възпитаване в отговорност към поставените задачи;

в) развиващи:

 • развиване на уменията за ориентация спрямо момента на говорене;
 • развива качествата наблюдателност, памет, мислене, саморегулация;

 

Методи, форми и средства на обучение:

а) методи: беседа, обяснение, указание,упражнение;

б) форми: работа с учебник и учебна тетрадка, самостоятелна работа;

в) средства: бяла дъска с маркер, учебник и учебна тетрадка № 2 по Български език

Подготовка за урока:

 • на учителя: запознаване с темата на урока и методическите изисквания към него;
 • на учениците: учебник, учебна тетрадка, тетрадка за работа в клас, знания за сегашно време на глагола и умения за определяне на сегашно време на глагола.

Основни понятия: минало свършено време на глагола, лице на глагола.

Контекст и дейност на учениците да се даде възможност да:

 • определят лицето и числото на глаголи;
 • използват в речта си минало свършено време на глагола.

Междупредметни връзки: Математика, Човекът и природата.

 

Ход на урока:.................


 

Източници:

Книга за учителя на „Просвета 1945“, София, 2019.

Учебник по БЕЛ за 4 клас на издателство „Просвета 1945“, София, 2019,