Razrabotki

План-конспект по БЕЛ. Тема: Род на съществително име. за 2 клас

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по Български език за 2 клас- 8 страници

Тема на урока: Род на съществително име

Вид на урок: Урок по български език

Тип на урока: Урок за нови знания

Цели на урока:

Образователни цели:

 • Овладяване на знания за род на съществително име като част на речта;
 • Формиране на знания и умения за разграничаване на съществителните имена по род;
 • Формиране на знания и умения за определяне на рода на съществителното име с помоща на въпросите с думата ,,един‘‘ -за м.р.; ,,една‘‘ за ж.р. ; ,,едно‘‘ за ср.р.

Възпитателни цели:

 • Да се възпитава у учениците старателност и самостоятелност;
 • Да се възпитава умение за самоконтрол при индивидуално поставените за изпълнение задачи

Развиващи цели:

 • Развитие на наблюдателността и абстрактното мислене,на уменията за сравнение, анализ и обобщение;
 • Развиване на детското внимание и концентрация

Методи на обучение:

 • беседа
 • наблюдение
 • сравнение
 • самостоятелна работа
 • езикови игри
 • речеви ситуации
 • групова работа

 

Форми на работа:

 • фронтална
 • индивидуална
 • групова

Нагледни средства:                                                                                                                                        учебник –

 

Ход на урока:.................

Източници:

Нели Иванова,Румяна Нешкова Български език за 2 клас,                           ИК Рива,с.42