Razrabotki

План-конспект по Български език. Тема: Синоними. за 3 клас

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

План-конспект по Български език за 3 клас - 10 страници

Тема: Синоними

Тип на урока: Урок за нови знания

Цели на урока:

  • Запознаване и въвеждане на учениците с понятието „синоними”
  • Овладяване на умения за откриване на синоними
  • Усъвършенстване на умения за уместна употреба на думите  при общуване
  • Развитие на умения за отстраняване на повторения на думи чрез замяната им със синоними.

Очаквани резултати:

  • Ученика разпознава синоними като близки по значение думи
  • Ученикът избира подходящ синоним в конкретна езикова ситуация
  • Ученикът използва синоними за отстраняване  на дразнещи повторения

 

Ход на урока...........

Литература:

  1. Български език за 3 клас. Издателство „Булвест – 2000“, София,
  2. Книга за учителя по Български език за 3 клас. Издателство „Булвест – 2000“, София,
  3. Учебна тетрадка № 2, 3 и 4